top of page

חלוקת נתונים

 זה השלב הקל בתהליך 

אחרי מרתון כתיבת  100 רצונות 

אפשר רגע לנוח ובנחת לחלק את 100 רצונות למספר סעיפים.

Digital art exhibit

לדוגמא סעיף 1 התפתחות אישית.

בסעיף זה ניתן לכתוב כל רצון מתוך 100 שמדבר באופן ישיר בהתפתחות אישית שלכם.

״אני רוצה לסיים לימודי תואר״

״אני רוצה ללמוד ליצור שקט פנימי״  

״אני רוצה להקים עסק לתיקים מעוצבים״

סעיף 2 כסף

סעיף 3 טיולים

סעיף 4 זוגיות

תצרו בין 5-7 סעיפים ותפזרו את 100 רצונות בהתאם.

 זה בסדר גמור שבסעיף אחד תיראו יותר רצונות מסעיף אחר

 .זה רק משקף במה חשוב לכם להתמקד 

 

bottom of page