top of page
Notebook

לוח 100 כוונות היא טכניקה שעוזרת לדייק את עצמנו מול הצרכים שלנו.
רוצים להבין איך זה עובד? 
תמשיכו לקרוא ותחליטו 
האם מתאים לכם לעשות עבודה עם עצמכם. 

לפגוש את מה שחוסם אותך מבפנים לגדול

הנערה שבתוכי

הנגיעה האישית שלי לנושא

bottom of page